FIRE HOSE 50 BAR / Forum Box, Helsinki

16.9.- 10.10.2021 FORUM BOX / Helsinki


FIRE HOSE 50 BAR / KAIJA HINKULA

Maski, matkamuisto ja 50 metriä paloletkua.

Kaija Hinkulan teoskokonaisuus Fire Hose 50 Bar koostuu maalauksesta ja readymade-elementeistä.
Installaatiossa esineet sekottuvat maalattuihin pintoihin muodostaen kaksi- ja kolmiulotteisia sekä
tilallisia teoksia laajennetun maalauksen kontekstissa. Missä maalaus alkaa ja mihin se loppuu? Mitä
tapahtuu kun arkiset objektit asetetaan uuteen järjestykseen ja kontekstiin?

Näyttelyn teokset luovat visuaalisia ajatusyhteyksiä, joissa todellisuus ja fantasia yhdistyvät. Viittaukset
nykymaailmaan ja sen tapahtumiin – Hinkulan symbolisesti käyttämät esineet, kuten sammutusvälineet
ja ostoskärryt muuntautuvat osaksi värikästä asetelmaa ja maailman pelikenttää. Syntyy leikki, joka voi
muuttua myös absurdiksi.

Kaija Hinkula (s. 1984) valmistui kuvataiteilijaksi vuonna 2008 sekä kuvataiteen maisteriksi vuonna 2021
Kuvataideakatemian maalauksen osastolta. Hinkula on kiinnostunut perinteisten taidemuotojen
rajoista ja maalauksen moninaisuudesta nykykontekstissaan. Teoksissaan hän käyttää usein
materiaaleja arkielämästä yhdistäen teosten muotokieleen lainauksia modernistisen maalaustaiteen historiasta.
Hänen teoksiaan on mm. Valtion ja Oulun Taidemuseon kokoelmissa.

www.forumbox.fi

KAIJA HINKULA: FIRE HOSE 50 BAR

A mask, a souvenir and 50 meters of fire hose

Kaija Hinkula’s exhibition Fire Hose 50 Bar consists of paintings and readymade-elements. In the installations objects mix with painted surfaces forming two- and three-dimensional, and spatial art works within the context of extended painting. Where does the painting start and where does it end? What happens, when everyday objects are positioned in new order and context?

The exhibition creates visual thought connections, in which reality and fantasy meet. References to the modern world and contemporary events – Hinkula’s symbolic use of objects such as fire extinguishers and shopping carts transform themselves into colourful installations as a part of the world’s playground. A game, that can also turn absurd, is formed.

Kaija Hinkula (1984) graduated as an artist in 2008 and gained her Master’s degree in fine and visual arts in 2021 from Academy of Fine Arts (FI). Hinkula is interested in exploring the limits of  visual art forms and the diversity of painting in its contemporary context. In her works, Hinkula often uses materials from everyday life combining their forms with references from the history of  modernistic painting. Her works are in the collections of Finnish National Gallery and Oulu Art Gallery

www.forumbox.fi